Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan viszonyul a Bach virágterápia rendszere magához a betegséghez.

Ha áttanulmányozzuk Edward Bach Gyógyítsd tenmagad című írását, úgy találjuk, hogy a könyvecske mindennél többet elárul magáról a szerzőről. Van valami a könyvben, ami miatt úgy is olvasható, mint Bach munkásságának személyes kommentárja. Bach egyértelműen kifejti, hogyan és miért betegszenek meg az emberek, s azt is, miként gyógyulhatnak meg. Félreérthetetlenül tudatja velünk, hogy minden betegségnek jelentése van, s hogy üzeneteket megfejthetjük, ha végiggondoljuk életünket. Az a legfontosabb, hogy ráleljünk igazi valónkra és „önmagunk legyünk”, ne hagyjuk, hogy mások uralkodjanak sorsunk felett.

„A boldogság gyökere: az akarj lenni, aki vagy!” Rotterdami ErasmusBach virágterápia

Hallgassunk szellemünk hívó szavára, es kövessük őt mindenáron – ezt a témát boncolgatja később még részletesebben a Szabadítsd fel tenmagad című művében. Ha sikerül mindenkor a szívünkre – vagy ahogyan Bach fogalmazott, a magasabb Énünkre – hallgatnunk, nem tévedhetünk rossz útra.

Írásában Bach felvetette, ha meg akarjuk érteni a betegséget, előbb az emberi élet természetét kell megértenünk:
Magának a betegségnek, a betegség céljának, lényegének és gyógyításának megértéséhez mindenekelőtt létezésünk alapját és a Teremtő törvényeihez való viszonyunkat kell megragadnunk. Fel kell ismernünk, hogy az embernek két része van, lelke és teste, és hogy e kettő közül a test mérhetetlenül kisebb jelentőséggel bír. Arra születtünk, hogy spirituális Énünk, halhatatlan életünk vezetésével tudást és tapasztalatokat gyűjtsünk, és fizikai létezőként tökéletesítsük magunkat tovább.

Bach virágterápiaEz után kifejtette, hogy igent kell mondanunk az életünk kínálta leckékre, mivel ezek megértése es elsajátítása szerves részét képezi életfeladatunknak:
Bár lassan tanulunk, egyszerre csak egy leckét, mégis meg kell tanulnunk mindazt, amit spirituális Énünk kiszab ránk, ha boldogok és egészségesek akarunk lenni. Nem mindannyian ugyanazt a leckét tanuljuk. Egyikünknek büszkeségét kell legyőznie, másikunknak félelmét, van, akinek a gyűlölködést, és így tovább. Az egészség titka abban rejlik, hogy a számunkra rendeltetett leckét tanuljuk meg.

A betegségről mindezek fényében így írt:
A betegség mindig konfliktus következménye, amikor a személyiség vonakodik a lélek parancsait teljesíteni, amikor diszharmónia, törés keletkezik magasabb rendű vagy spirituális Énünk és az önmagunkként ismert alacsonyabb rendű személyiség között.

Az orvosnak, mondta Bach, az a dolga, hogy észrevegye a diszharmónia jeleit és tüneteit, hogy az egyéni leckékből adódó nehézségeken túl tudja segíteni betegeit:
Bach virágterápiaA konkrét hibától függő, sajátos lelkiállapot aztán a fizikai síkon is megnyilvánul, amely hatást gyakorol mind a betegre, mind a környezetére. Ez a kedélyállapot leplezi le az orvos számára a betegség valódi, alapvető okát, és adja meg a sikeres kezelés kulcsát.

„A betegség célja az,” – írta dr. Bach – „hogy rábírjon minket hibás viselkedésünk feladására…”:
Azért betegszünk meg tehát, hogy gyorsabban fejlődhessünk. Bármily kegyetlennek is tűnik a betegség első pillantásra, természete valójában jótékony. Ezt a módszert választotta atyai, szerető Lelkünk, hogy a megértéshez vezető útra segítsen minket.

Az idézetek Dr Edward Bach: válogatott tanulmányok című művében találhatók.